Këshilla teknike: Kthimi

Zgjidhja e problemeve Rrotullimi

Analiza e mekanizmit të dështimit dhe veprimet korrigjuese

  Problem

Problemi i konsumimit të skajeve shkakton vrazhdësi të keqe të sipërfaqes

Veprim korrigjues

Ulja e shpejtësisë Vc
Përdorni më shumë shkallë të rezistencës ndaj konsumit
Aplikoni klasën e veshur

  Problem

Probleme me prerjen: shkakton vrazhdësi të keqe të sipërfaqes dhe problem të konsumimit të skajeve

Veprim korrigjues

Përdorni notën më të fortë
Merrni parasysh përgatitjen e skajit
Rritni këndin e plumbit
Zvogëloni ushqimin në fillim të prerjes

  Problem

Deformimi i nxehtësisë: shkakton vrazhdësi të keqe të sipërfaqes dhe thyerje të skajit të prerjes

Veprim korrigjues

Përdorni më shumë ftohës
Ulja e shpejtësisë
Zvogëloni thellësinë e prerjes

  Problem

Thellësia e prerjes

Veprim korrigjues

Ndrysho këndin e plumbit
Merrni parasysh përgatitjen e skajit
Kaloni në shkallën e cermetit