Shembull i rasteve të përpunimit TNMG-Seria

  Futja e testimit:TNMG160408-FQ

Nota: MC2010

Materiali i pjesës së punës: çelik 20#

Diametri i pjesës së punës: 45 mm

Ap(mm): 0,5 mm

Furnizimi (mm/min): 600mm/mi

Rrotullimi në minutë (r/min): 1600 r/min

Jetëgjatësia e veglave: 470 copë

  Futja e testimit:TNMG160408-FQ

Nota: MC2010

Materiali i pjesës së punës: çeliku 45#

Diametri i pjesës së punës: 45 mm

Ap(mm): 0,5 mm

Furnizimi (mm/min): 240mm/min

Rrotullimi në minutë (r/min): 1800r/min

Jetëgjatësia e veglave: 1200 copë

  Futja e testimit:TNMG160404-MS

Nota: MC2010

Materiali i pjesës së punës: 20 Cr

Diametri i pjesës së punës: 12 mm

Ap (mm): 1,5 mm

Furnizimi (mm/min): 350mm/min

Rrotullimi në minutë (r/min): 2100 r/min

Jetëgjatësia e veglave: 500 copë

    Futja e testimit:TNMG160404-5FS

Nota: MC2010

Materiali i pjesës së punës: çeliku i falsifikuar

Diametri i pjesës së punës: 29-25 mm

Ap (mm): 1,5 mm

Furnizimi (mm/min): 220mm/min

Rrotullimi në minutë (r/min): 1610r/min

Jetëgjatësia e veglave: 110 copë

  Futja e testimit:TNMG160404R-5VF

Nota: MC2010

Materiali i pjesës së punës: çelik A3

Diametri i pjesës së punës: 16 mm

Ap(mm): 1.0mm

Furnizimi (mm/min): 270mm/min

Rrotullimi në minutë (r/min): 1300 r/min

Jetëgjatësia e veglave: 410 copë